سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هوشنگ باقری – سازمان آب و برق خوزستان- معاونت حفاظت و بهره برداری
مسلم سروستانی –
ابراهیم پروین –
محمود جهانفر –

چکیده:

آب بعنوان مهمترین عامل و اساسی ترین نهاده تولید در بخش کشاورزی و در عین حال محدود کننده ترین گزینه در کشورایران و خصوصا در من اطق خشک و نیمه خشک مورد توجه جدی قرار گرفته است . با توجه به راندمان بسیار پایین آب در بخش کشاورز ی و آبیاری ، ایجاد شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی گام بزرگی در جهت استفاده بهینه از آب در کشور است . وقوع خشکسالی درچند سال اخیرعلی رغم بروز خسارت های مادی فراوان، توجه همگان را به اهمیت آب و لزوم صرفه جوئی درمصرف و بهره برداری بهینه از آن معطوف نموده است . احداث شبکه های آبیاری و زهکشی مدرن، گذشته از افزایش راندمان آبیاری ومصرف بهینه آب، حفاظت خاک را نیز در بر دارد . توسعه شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی نقش با به سزایی در توسعه اجتماعی – اقتصادی کشور داشته و باعث صرفه جویی در میزان آب مصرفی و افزایش راندمان آبیاری می گردد. وسعت دشت های حاصلخیز و وجود رودخانه ها و سدهای مهم کشور در استان خوزستان سبب گردیده است تا زمینه مناسب بهره برداری از منابع آب و خاک این استان با احداث شبکه های آبیاری و زهکشی فراهم گردد . استعداد و پتانسیل بالقوه منابع آب و خاک استان خوزستان فقط ب ا احداث شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی فعلیت می یابد و زمینه بهره برداری مطلوب از منابع مذکور را فراهم می آورد . از آنجایی که استان خوزستان در منطقه خشک و کم باران قرار گرفته است برنامه ریزی واستفاده صحیح از منابع آب اهمیت بسزایی دارد از طرف دیگر بخش کشاورزی بزرگت رین مصرف کننده آب را در کشور شامل می شود و بیشترین هدر رفت آب نیز در این بخش صورت می گیرد با توجه به اینکه کارایی و بازدهی آب در استان خوزستان پایین می باشد مدیریت کمی وکیفی منابع آب جهت ایجاد شرایط پایدار و مناسب ب ه منظور حفظ کشاورزی و امور حیاتی امری مهم و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد . بنابراین مدیریت بهینه منابع آب یکی از مهمترین ارکان دستیابی به توسعه پایدار می باشد.