سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

خدیجه مرادی – دانشجوی ارشد ژئومورفولوژی
سعید الفتی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی
بهزاد میلادی – کارشناس ارشد ژئومورفولوژی
سیامک احمدی –

چکیده:

امروزه توسعه صنعت توریسم یکی ازاهداف مهم دربرنامه های اقتصادی کشورهای درحال توسعه است که میتوان با برنامه ریزی صحیح دراین بخش زمینه ایجاد اشتغال و درامد را فراهم آورد گسترش توریسم روستایی دراین مهم بسیارتاثیر گذار می باشد که به تبع از ایجاد شغل و درامد برای روستائیان میتواند مانع مهاجرت روستائیان بهشهرها و مسائل مربوط به این مهاجرت هااز جمله حاشیه نشینی گردد حوزه روستایی قصرشیرین یکی از مناطقی است که دارای قابلیت های شایان توجهی دراین بخش است که دراین مطالعه مورد بررسی است سوال اصلی پژوهش حاضر این است که حوزه روستایی قصرشیرین چه قابلیت هایی درزمینه گردشگری دارد و چگونه می توان این صنعت را دراین منطقه رونق بخشید روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده که با استفاده از مدل Swot به بررسی نقاط ضعف قوت فرصت ها و تهدیدهای این صنعت پرداخته شده و با توجه به اینکه نقاط قوت داخلی برموارد دیگر غالب بود استراتژی تهاجمی برای ارائه راهکارها مناسب بود.