سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هدا خوشنویس – عضو هیات علمی گروه معماری،موسسه آموزش عالی تابران
مهرداد خوشنویس – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه
مهدیه خواجه احمدی – دانشجوی کارشناسی علمی- کاربردی معماری، موسسه آموزش عالی تابران،

چکیده:

بی شک یکی از بحث برانگیزترین موضوعات قرن حاضر در تمام دنیا مسئله انرژی و نحوه استفاده از آن است. توانایی یک ملت برای گسترش منابع جدید انرژی خویش می تواند وابستگی به منافع انرژی بین المللی و ذخایر نفتی محدود را کاهش دهد. از این روتوانایی های جدید و بهبود بازده تبدیل، ذخیره و انتقال و نگهداری انرژی برای دستتتیابی و تامین انرژی فراوان و منمئن جهت نیازهای داخلی و حیاتی مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر ساختمان های شهری بیش از هر مصرف کننده دیگر انرژی، آب و مواد را استفاده می کنند که تبعات مربوط به آن جز یکی از بزرگ ترین مشکلات دینای امروز محسوب و باعث نیاز به رویکردی جدید نسبت به ساختمان سازی و همچنین توجه به مصالح ساختمانی برای بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت ساختمان شده است. از این رو تاثیر استفاده از فناوری های نوین برکاهش میزان مصرف انرژی در ساختمان های آینده و اراحی آن ها موضتتوعیستتت که در دو دهه اخیر توجه بسیاری از معماران و محققان را به خود جل نموده ا ست. از میان علوم جدید و مورد برر سی قرار گرفته شده که هدف نهایی آن از برر سی مواد در مقیاس بسیار کوچک یافتن سابقه جدیدی ازمصالح ساختمانی با عملکرد بالا می باشد می توان به نانو تکنولوژی اشاره نمود. از دستاوردهای این فناوری کاربرد آن در صنعت ساختمان در تولید ، انتقال، مصرف و ذخیره سازی انرژی با کارآیی بالا می با شد. در این مقاله که تحقیقات آن بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی، به روش توصیفی – تحلیلی ارائه می شود، برآن است تا با معرفی نانو موادها و کاربرد آن ها در صنعت ساختمان به چگونگی عملکرد نانو مواد در کاهش مصرف و ذخیره انرژی در ساختمان و کاهش آلودگی محیط، بپردازد.