سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حاتم قنبری – ، هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، گروه زمین شناس
اسماء نیکو نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، گروه زمین شناسی،فارس،ایرا
محمدرضا صابری – دانشجوی دکترای زمین شناسی(تکتونیک)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شم

چکیده:

استان فارس با دارا بودن ذخایر فرهنگی و تاریخی منحصر به فرد به دلیل قرارگرفتن در زون ساختاری زاگرس از چشم انداز های زمین گردشگری زیبای این زون ساختاری بهره مند است. یکی از پتا نسیل های زمین گردشگری استان فارس روستای دشتک با صخره های آهکی – مرجانی واقع در جنوب غرب مرودشت می باشد که جزیی از کمربند چین خورده زاگرس واقع در زون خرد شده است که از دیدگاه تکتونیکی فعال می باشد. این پدیده ی فرسایشی- تکتونیکی درکنارچشمه های آب فراوان ، باغ هایی انبوه از چنارها و گردوهای کهنسال وآب و هوایی خنک جاذبه ی گردشگری زیبایی در دل تاقدیس دشتک از رشته کوه های زاگرس به وجود آورده است که هربیننده ای به غیر از زمین شناسان راهم سر ذوق می آورد ومی تواند محلی مناسب برای مطالعات مختلف زمین شناسی وجذب گردشگران باشد.