سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیده کلثوم منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدنعمت اله موسوی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

چکیده:

توریسم به عنوان یکی از راهکارهای عملی رهایی از اقتصاد تک بعدی و متنوع سازی منابع درآمدی کشور باید بیش ازپیش مورد توجه سیاستگذران کشور قرارگیرد توریسم از دوجهت عمده حائز اهمیت است نخست موجبات آشنایی ملل با دیگر فرهنگها نژادها و … را فراهم می نماید و دوم از نظر اقتصادی به عنوان یک منبع تامین درآمد و ارزمحسوب می شود بطور کلی میتوان گفت که کویرتنها تلی از خاک و شن نیست بلکه جایی است که م یتوان جاذبه هایی از دل آن بیرون کشیده که هربیننده را مسحور خویش سازد.