سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی رحمت نژاد واقعی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساخت و تولید
بیژن ملایی داریانی – استاد ساخت و تولید
عبدالرضا سیم چی – استادیار مهندسی علم مواد

چکیده:

در این تحقیق سهولت شکل پذیری یک آلیاژ متالوژی پودر آهن -مس-کربن در فرآیند آهنگری داغ مورد مطالعه قرار گرفت.اثر عوامل مهم همچون دما-هندسه قطعه و تخلخل اولیه پیش فرم توسط آزمایش فشار داغ بررسی شد.برای این منظور نمونه های آزماشگاهی توسط یک دستگاه کشش-فشار با قابلیت انجام آزمایش در دماهای بالا و در محیط محافظ آرگون مورد آزمایش قرار گرفتند.نمودارهای نیرو-جابجایی بعنوان خروجی این آزمایش حاصل شدند.با استفاده از روابط ریاضی نمودارهای تنش – کرنش مهندسی ترسیم شدند و تاثیر عوامل مهم برسهولت تغییر شکل و فورج پذیری بررسی شد نتایج حاصل نشان میدهند با افزایش دما تخلخل اولیه پیش فرم و نسبت ارتفاع به قطر نمونه ها نیرو و تنش آهنگری کاهش می یابند بعلاوه در تخلخل های بیشتر تاثیر هندسه قطعه برنیروی تغییر شکل کمتر است.