سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هومن اثمری – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانش
اسماعیل عمادالدین – استادیار گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه سمنان
علی حبیب اله زاده – استادیار گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه سمنان

چکیده:

«در سالهای اخیر دسته ای از فولادها که در آنها با وقوع مکانیزم TRIP علاوه بر استحکام بالا قابلیت شکل پذیری مطلوبی نیز به دست می آید کاربردهای فراوانی را در صنایع خودرو به خود اختصاص داده اند. در این پژوهش قابلیت فرم پذیری کشایی ورقهای نورد سرد و آنیل شده فولادTRIP با ریزساختار بینیتی(BT) و ریزساختار چندفازی متداول فولادهای TRIP (MPT) با ترکیب شیمیایی ۰٫۳۷C-1.3Mn-1.3Si مطالعه شده است. نتایج نشان مىدهند که در فولادTRIP بینیتی با افزایش کسر حجمی آستنیت باقیمانده قابلیت فرﻡپذیری کشایی بهبود مىیابد درحالیکه در فولادTRIP چند فازی میزان پایداری آستنیت باقیمانده تعیین کننده می باشد. بهترین شرایط فرﻡپذیری کشایی برای نمونه بینیتی در دمای آستمپر ۴۱۰ درجه بدست آمد و شرایط بهینه در نموﻧﻪهای چندفازی در دمای آستمپر ۳۹۰ درجه حاصل شد.»