سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نازنین بیات ترک – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش شکل دادن دانشگاه شیراز
نیما پردیس – دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز
رامین ابراهیمی – دانشیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق امکان تغییر فرم شدید در دمای محیط منیزیم خالص و آلیاژ AZ91 آن با هدف دستیابی به ساختاری با اندازه دانه ریز مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور یک روش جدید تغییر فرم پلاستیک شدید به نام اکستروژن برشی ساده (SSE) مورد استفاده قرار گرفت تا بتوان با توجه به خصوصیت منحصر به فرد این روش د راعمال تدریجی تغییر فرم ، امکان اعمال کرنش دردناهای پایین بر روی فلز منیزیم خالص و آلیاژ AZ91 را فراهم نمود . همچنین به منظور مقایسه این روش و سایر روش های متداول ، اعمال کرنش در دمای محیط یز نمونه ها با ساتفاده از روش اکستروژن د رکانال های هم مقطع زاویه دار (ECAP) و روش اکستروژن د رکانال های غیر هم مقطع زاویه دار (CAD/NECAP) نیز صورت پذیرفت. نمونه های حاصل بصورت ماکروسکوپی مورد برسی و مقایسه قرار گرفتند. همچنین ، نمونه ها از لحاظ ریز ساختاری بررسی شدند. نتایج نشان می دهند که اعمال کرنش تدریجی در روش اکستروژن برشی ساده کار پذیری نمونه های تولید شده به این روش را در دمای پایین بطور قابل توجهی افزایش می دهد.