سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرشاد میثمی – فوق لیسانس، دانشگاه علم و صنعت ایران
مصطفی شیخ سامانی – فوق لیسانس،دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در سالیان اخیر بیودیزل(متیل/اتیل استر اسید چرب) به شدت به عنوان یک سوخت جایگزین مناسب به جای دیزل مورد توجه قرار گرفته است. کاهش روزافزون سوختهای فسیلی و افزایش شدید آلایندههای زیست محیطی، مشکلاتی هستند که با بکارگیری بیودیزل در موتور قابل حل شدن هستند. زیرا بیودیزل یک سوخت تجدید پذیر بوده که با خواص ویژه خود باعث کاهشآلایندگیهای موتور میشود. در این مطالعه روغن کرچک با توجه به دردسترس بودن، قیمت مناسب و قابلیت کشت در اقلیم آب و هوایی ایران، برای تبدیل به بیودیزل انتخاب گردید. در ابتدا این روغن در مرکزتحقیقات بیوفیول دانشگاه تربیت مدرس با استفاده از روش ترانس- استرفیکاسیون ۱ به بیودیزل تبدیل گردید. نمونهای از سوخت به پژوهشگاه صنعت نفت انتقال داده شد تا خواص آن تعیین گردد. برخی از خواص در محدوده مجاز و برخی دیگر خارج از حد مجاز بودند. به همین دلیل ترکیب ۱۰ درصد بیودیزل-دیزل( ۱۰B روی یک موتور دیزل تجاری در شرکت موتورسازان تراکتورسازی تبریز، مورد تست قرار گرفت تا بتوان تاثیر واقعی این بیودیزل را روی موتورمشاهده نمود. نتایج خوبی از این آزمایشبه دست آمد که نشان می- داد بیودیزل در عین اینکه تاثیر زیادی روی توان و گشتاور ندارد، به شدت آلایندگیهای این موتور را کاهش میدهد