سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا شکوهی – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی همدان
سیدجواد جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
ادریس حسین زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
منصور ضرابی – مربی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرج

چکیده:

یکی از عمده ترین آلاینده های محیط زیست که درپساب صنایع مختلف از جمله نساجی وجود دارد رنگها می باشند که برای انسان و محیط زیست آلودگی ایجاد کرده اند لذا هدف از این تحقیق بررسی حذف رنگهای اسید بلو۱۱۳ و اسید بلک ۱ از محیط های آبی با استفاده از جذب برروی بیوجاذب حاصله از گیاه آلفاآلفا به عنوان جاذب ارزان قیمت بود این تحقیق یک نوع مطالعه تجربی – آزمایشگاهی بود ابتدا گیاه آلفاآلفا درمجاورت نورخورشید خشک شد سپس به منظور زدودن ناخالصی از نسبت ۱mg بیوجاذب در ۵ml اسیدهیدروکلریک ۰/۰۱ مولار برای مدت ۳۰ دقیقه استفاده شد آزمایشات جذب درph زمان تماس و مقادیر مختلف بیومس انجام شد ایزوترم جذب رنگها برروی بیومس فراوری شده از گیاه آلفاآلفا با مدلهای ایزوترم لانگمویر و فروندلیچ بررسی شدند جهت تعیین مشخصات ساختاری بیومس فراوری شده از تکنیک میکروسکوپی الکترونی روبشی مجهز به EDS استفاده شد. نتایج نشان داد که کارایی حذف رنگ با افزایش PH کاهش و با افزایش زمان تماس و دوز بیوجاذب افزایش می یابد همچنین نتایج نشان داد که داده های جذب از ایزوترم لانگمویر بهتر پیروی می کند. بیومس فراوری شده از پوست سیب زمینی بعنوان یک جاذب ارزان و با امکان آماده سازی در شرایط مختلف می تواند بعنوان یک جاذب در تصفیه آب و فاضلاب به ویژه در حذف رنگ از فاضلابهای نساجی مورد استفاده قرارگیرد.