سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن پرویزی مساعد – کارشناس ارشد محیط زیست
امین جهانگرد – کارشناس محیط زیست

چکیده:

درراستای شناخت امکان بازیافت زباله های خانگی شهر همدان تجزیه فیزیکی اجزای تشکیل دهنده مواد زاید جامد شهری به صورت ماهانه و درچهار فصل سال به روش تصادفی درسال ۱۳۸۸-۸۹ صورت گرفت درصد اجزای زباله های خانگی براساس قطر ذرات درصد اجزای ترکیبی زباله چگالی و رطوبت تعیین و براساس تولید روزانه هریک از مواد مقادیر مواد قابل بازیافت مشخص و محاسبه گردید بنابر نتایج تفکیک ترکیبات تشکیل دهنده زباله های خانگی شهر همدان بیشترین مواد تشکیل دهنده زباله ها را مواد فسادپذیر با میانگین ۷۹/۵۷ درصد کاغذ و مقوا ۵/۷۹ درصد پلاستیک ۵/۴۳ درصد سایر مواد ۴/۵۲ شیشه و سفال ۲/۲۱ درصد منسوجات پارچه چرم لاستیک و غیره ۱/۴۱ درصد و فلزات ۱/۰۷ درصد را تشکیل میدادند