سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدامین اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد برق قدرت دانشگاه صنعتی شیراز
مجید نیری پور – استادیار گروه برق قدرت دانشگاه صنعتی شیراز
علی رضا روستا – استادیار گروه برق قدرت دانشگاه صنعتی شیراز
محمد ارجمند – دانشجوی کارشناسی ارشد برق قدرت دانشگاه صنعتی شیرازایران

چکیده:

در این مقاله مدلسازی دینامیکی توربین بادی نوع ژنراتور القائی دو سو تغذیه ۱(DFIG)بر اساس مدولاسیون پهنای باند به روش فضای برداری ۲(SVPWM)صورت گرفته است . دراین روش جهت دکوپله سازی کنترل توان اکتیو و راکتیوانتقالی به سمت شبکه از جهت یابی شار استاتور استفاده شده است. سپس پاسخ دینامیکیDFIG در شرایط عادی و خطا وهمچنین قابلیت اطمینان مبدل های الکترونیک قدرت بر اساس تلفات حرارتی ایجاد شده در سوئیچها با استفاده از دو روش فضای برداری و موج سینوسی مورد بررسی و مقایسه قرارگرفته است؛ نتایج شبیه سازی عملکرد خوب و سریع سیستمکنترلی پس از رفع خطا توسط بریکر ها را نشان می دهد وهمینطور مشاهده م یشود که قابلیت اطمینان مبدل ها با استفاده از روش فضای برداری در مقایسه با روش موج سینوسی بیشتر میشود.