سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریبرز موسوی مدنی – عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
زهره علیپور – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
زهرا رفیعی مجد – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
یاسمن چریانی زنجانی –

چکیده:

بشر از آغاز پیدایش سعی درکشف راه های کاهش خطر و تهدیدهای پیرامون خوددرمحیط زندگی و کارو ایمن سازی هرچه بیشتر آنها داشته است حوادثی همچون سقوط هواپیما و انفجارهای کارخانه ها و حوادثی از این قبیل که منجر به خسارت جانی و مالی بسیارزیادی شده اند اهمیت دقت و تمرکز برراه های کاهش بروز چنین حوادثی را دوچندان نموده است ازطرفی با پیشرفت سریع تکنولوژی وافزایش پیچیدگی سیستم ها شدت و خسارت و پیامدهای ناشی از حوادث افزایش یافته است بنابراین افزایش سطح اطمینان دستگاه ها سیستم ها از سطح ساده تا پیچیده و حتی شبکه های پیچیده بسیار حائز اهمیت می باشد بحث قابلیت اطمینان نخستین بار درجنگ جهانی دوم درحوزه بالا رفتن اطمینان تجهیزات نظامی مطرح شد صنعت تولید پودرفلزات بهدلیل تولید غبار درمعرض انفجار غبار می باشد. دراین مقاله به بررسی قابلیت اطمینان فازی سیستم تولید پودرآلومینیوم براساس داده های آماری پرداخته شده است و نشان داده شده که قابلیت اطمینان فازی بسیار دقیق تر از قابلیت اطمینان کلاسیک می باشد.