سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

کمال الدین اونق – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
ادریس بذرافشان – دکتری بهداشت محیط

چکیده:

غلظت آنوین فلوراید در آب آشامیدنی برای سلامتی انسان از اهمیت بالایی برخوردار است این عنصر در مقادیر بهینه برای سلامتی انسان سودمند بوده و در مقادیر کم تر یا بیشتر از میزان بهینه برای سلامتی انسانمضر می باشد در مطالعه حاضر کارایی فرایند الکتروکواگولاسیون با استفادهاز الکترودهای آلومینیومی و آهنی در حذف یون فلوراید از محلولهای آبی مورد بررسی قرارگرفت برای این مطالعه از یک مخزن شیشه ای به حجم ۱/۵۷ لیتر حجم موثر یکلیتر و حاوی چهارالکترود صفحه ای آلومینیومی یا آهنی استفاده شد در ابتدا مخزن با محلول سنتتیک حاوی فلوراید در غلظت های اولیه ۱، ۵ و ۱۰ میلی گرم درلیتر پرشده و در ادامه راندمان حذف در مقادیر ph برابر ۳، ۷و۱۰ و در گستره پتانسیل الکتریکی ۱۰، ۲۰و۳۰و۴۰ولت در زمانهای واکنش ۱۵ و ۳۰ و ۴۵ و ۶۰ دقیقه مورد بررسی قرارگرفت نتایج حاصله نشان داد که بالاترین راندمان تصفیه بدست آمده برابر با ۹۳/۷۲ و ۹۶/۵۱ درصد در غلظت فلوراید اولیه ۱ میلی گرم در لیتر ولتاژ ۴۰ ولت و ph اولیه ۷ به ترتیب برای الکترودهای آلومینیومی و آهنی بوده است از طرفی نتایج حاصله نشان داد که با افزایش غلظت یون فلوراید زمان مورد نیاز برای دستیابی به راندمان حذف مناسب نیز بایستی افزایش یابد.