سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نرگس ابوالقاسمی – کارشناس ارشد ریاضی کاربردی

چکیده:

سیستم کنترل رمپ از مولفههای پر اهمیت مدیریت هوشمند بزرگراهی است که با کنترل نرخ جریان ورودی به بزرگراه از طریق رمپ، سعی در بهبود وضعیت ترافیکی بزرگراه دارد. به طور خلاصه شیوه عمل اینسیستم به این صورت است که در نزدیکی محل ورود رمپ به بزرگراه، در فاصلهای مناسب، چراغ راهنمایی نصب میشود و با تعیین زمان چراغ سبز آن بر اساس مولفههای متفاوتی همچون نرخ اشغال بزرگراه در پایین-دست رمپ، حجم وسایل نقلیه در رمپ و طول رمپ، نرخ ورود به بزرگراه کنترل میشود. در این مطالعه رمپ- های ورودی به بزرگراههای حکیم و همت غرب به شرق از بزرگراههای یادگار و شیخ فضل ا… جهت پیادهسازیسیستم کنترل رمپ مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج سناریوهای طراحی شده برای کنترل رمپهای منتخب براساس ویژگیهای فیزیکی و ترافیکی با استفاده از شبیه سازی AIMSUN ارائه شده است. نتایج بهبود موثری را در فاکتورهای زمان سفر، زمان تأخیر و سرعت بزرگراه بیان میکنند.