سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسینعلی قاری – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دا
سیدحسین مجتهدزاده – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد،
مهدی بمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دا
احسان علی بیگی – دانش آموخته اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد

چکیده:

با توجه به تنوع گیاهی موجود در منطقه هوره، پیرو اکتشافات ژئوشیمیایی صورت گرفته در این ناحیه،مطالعات مقدماتی ژئوبوتانی اجرا گردید. برای این کار ۲۳ گونه گیاهی از محدوده اندیس مس هوره جمع آوری و شناسایی شده و با ۵۴ گونه از محدوده معدن مس دره زرشک، ۶۳ گونه از محدوده معدن مس سرچشمه و۴۵ گونه معرف مس در منابع خارجی، مقایسه شد. با مقایسه گونه های محدوده هوره و گونه های خارجی، مشخص شد تمام گونه های معرف مس مورد استفاده در دیگر کشورها ، همگی بومی بوده و هیچ گونهای از آنها در ایران به صورت طبیعی یافت نمی شود، در حالیکه بعضی خانوادههای آنها در ایران وجود دارد. ازمقایسه گونه های هوره و دره زرشک، پنج گونه مشترک و همچنین از مقایسه گونه های هوره و سرچشمه نیز، شش گونه مشترک دیگر به دست آمد که یک مورد آنها Stachys inflota یا سنبله بادکنکی) در هر سه منطقه دیده شده است. از این رو پس از بررسی های بیشتر در مورد کارآیی این گونهها و شناسایی گونه یا گونه های معرف برای پی جویی مس، بر اساس پیشنهادات ارائه شده در این مقاله، می توان از آن ها در مناطق مجاور و حتی مناطق مشابه در ایران استفاده کرد.