سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجتبی توشه – اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، بخش سلولی و م
مهران میراولیائی – اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، بخش سلولی و م
کامران قائدی – اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، بخش سلولی و م
علی اصغر رستگاری – اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، بخش سلولی و م

چکیده:

؛nsLTPs (Lipid Transfer Proteins nonspecific) خانواده‌ای از پروتئین‌های ناقل می باشند که قابلیت انتقال انواع لیپیدهامانند: اسیدهای چرب، فسفولیپیدها و کلسترول را دارند. این پروتئین‌ها شامل دو زیر خانواده: ۱nsLTP (KD~9) و ۲ nsLTP (KD~7) هستند و می‌توان آنها را از گیاهان مختلفی مانند برنج، ذرت، باقالا و… جداسازی و خالص نمود. امروزه علاقه وافری در زمینه استفاده از پروتئین‌های متصل شونده به لیگاند به‌منظور رسانش دارویی وجود دارد، به همین منظور پژوهش‌های زیادی در زمینه اتصال و انتقال داروها ومولکول‌های دارای ساختار لیپید و یا هیدروفوب به nsLTPs صورت گرفته است.در این پژوهش برای اولین بار nsLTP2 جداسازی شده از برنج گونه ایرانی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد دارای حفره ای هیدروفوب و منعطف می‌باشد که قابلیت اتصال و انتقال انواع لیپیدها و مولکول‌های هیدروفوب را دارد. از سوی دیگر اسیدهای نوکلئیک در محیط‌های بیولوژیک و خنثی نامحلول در آب می‌باشند، لذا امکان اتصال و انتقال انواع اسیدهای نوکلئیک و داروهای آنالوگ آن‌ها به nsLTP2 را بصورت بیوانفورماتیک و در فضای مجازی مورد بررسی و مطالعه قرار دادیم. در این بررسی مشخص گردید که nsLTP2 علاوه بر اتصال وانتقال انواع لیپیدها قابلیت اتصال و انتقال انواع اسیدهای نوکلئیک و نیز داروهای آنالوگ آنها را دارد و از این رو می‌تواند ابزاری مفید و مناسبی به منظور انتقال وساطت شده و هدفمند این قبیل مولکول‌ها و داروها باشد.