سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ایمن نمازی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هستهای دانشگاه شیراز
رضا فقیهی – استادیار بخش مهندسی هستهای دانشگاه شیراز
رضا اسلاملوئیان – استادیار دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز
امیر لطف آور – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

معایب فرایندی و مکانیکی یکی از مشکلات پرهزینه و زمانبر در فرایندهای مهندسی شیمی است. در این مقاله ازتکنولوژی گاما اسکن جهت شناسایی عیوبی نظیر عدم توزیع یکنواخت پرکن و طغیان در یک برج پرشده آزمایشگاهی (ناهمسو) با جریانات آب و هوا، به کمک چشمه سزیم- ۱۳۷ و آشکارساز یدورسدیم استفاده شده است. همچنین به کمک کد محاسباتی MCNP و با توجه به تطبیق دادههای عملی و شبیهسازی، امکان استفاده از این روش برای مدلسازی اسکن اثبات شده است. نتایج نشان از توانایی روش ارائه شده در مکانیابی عیوب و محاسبه درصد فازهای موجود در مقاطع مختلف برج دارد