سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مهدی سقایی – دکترای جغرافیا، پژوهشگر مستقل در زمینه گردشگری
زهره جوانبخت قخفرحی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشه

چکیده:

گردشگری مبتنی بر طبیعیت، بعنوان یکی از الگوهای فضایی گردشگری صنعت صادراتی بسیار مهمی در جهان می باشد که در برگیرنده رویکرد گردشگران به محیط طبیعی با انگیزه های متفاوت است و گردشگر سفر به محیط طبیعی یا طبیعت را مدنظر دارد. از این رو گستره فضایی این الگو، محیط طبیعی را در بر می گیرد که می تواند به عنوان مثال ساحل، جنگل، کوه و نظیر اینها باشد. این الگوی فضایی از گردشگری در برگیرنده گونه های متفاوتی از گردشگری می باشد که در این فضا، تجربه گردشگری کسب می کنند. این گونه ها می تواند شامل اکوتوریسم، گردشگری دریایی، گردشگری ورزشی و نظیر اینها باشد. گردشگری مبتنی بر طبیعت بخش به سرعت رشد پاینده ای در نظام بازار جهانی گردشگری می باشد. اینگونه از گردشگری حدود ۷ درصد از تمام هزینه های گردشگری بین المللی را به خود اختصاص داده است و توانسته ۴۰% تا ۶۰% از تمام توریست های بین المللی را به خود جذب کند. در این میان کشور ایران یکی از پرجاذبه ترین کشورهای جهان می باشد و طبق آمار موجود هم اینک جزء ده کشور اول جهان در این زمینه می باشد. در این راستا مقاله حاضر جاذبه های گردگشری در طبیعت در استان خراسان رضوی را به عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری در طبیعت در ایران مورد بررسی قرار داده است. بر این مبنا بر پایه مشاهدات میدانی و جمع آوری داده ها به وسیله پرسشنامه حدود ۸۶ روستا در سطح استان خراسان رضوی که جذابیت لازم را برای شکل گیری جریان گردشگری در طبیعت دارا بوده از نظر پارامترهای نوع جاذبه، دسترسی، خدمات اقامتیف پذیرایی تجاری، خدمات زیربنایی، خدمات بهداشتی درمانی، خدمات جنبی، نوع تبلیغات بررسی و نتایج به دست آمده نشان دهنده سطح بالایی از نواحی روستایی دارای قابلیت گردشگری در طبیعت می باشد. این در حالی است که این اولویت سنجی در تلفیق با گونه شناسی گردشگری در طبیعت می تواند منطقه بندی خاصی را پیرامون توسعه گردشگری را در استان خراسان رضوی شکل دهد. متغیرهای این تحقیق در سه سطح مربوط به گردشگری در طبیعت مورد سنجش قرار می گیرد. این سه سطح عبارتند از: قابلیت سنجی، امکان سنجی و منطقه بندی. که هر یک از این سه سطح متغیرهای مربوط به خود را داشته که در یک کلیت، در مدل توسعه فضایی گردشگری با آنالیزهای آماری و پردازش رایانه ای مورد سنجش قرار گرفتند.