سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا زارعی – دانشگاه خلیج فارس بوشهر
تهمینه جلالی – دانشگاه خلیج فارس، بوشههر

چکیده:

در این مقاله، پاسخ اپتیکی فیلم بسلایهای Al/SrF2را مورد تجزیه و تحلیل قرارخواهیم داد. آلومینیوم مادهای ابررسانا با دمای گذار ۱/۸درجه کلوین میباشد که ضریبگذردهی و رسانندگی وابسته به دما دارد. ۲SrFنیز مادهای دی الکتریک است که گذردهی الکتریکی آن وابسته به دما میباشد. در این جا، پاسخ اپتیکی فیلم بسلایهای را با تغییر ضخامت لایهها، تغییر دما و تغییر تناوب مورد بررسی قرار دادهایم که اینتغییرات باعث تغییر میزان عبور و در نتیجه تغییر منحنی میشود. در نتیجه کنترل پاسخ اپتیکی را با توجه به شدت و فاصلهی قلهها، ممکن میسازد