سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس بررسی منابع آب استان کرمانشاه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مقداد پیرصاحب – استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکش کرمانشاه

چکیده:

تأمین آب سالم و بهداشتی از نظر میکروبی، فیزیکی و شیمیایی امروزه به عنوان یکی از مهمترین چالش های انسان درجوامع مطرح است . آب آشامیدنی شهر کرمانشاه توسط ۱۱۰ حلقه چاه عمیق، قنات روزان، چشمه طاقبستان و سراب قنبر تأمین می شود. تمام نتایج آزمایشات فیزیکوشیمیایی و باکتریولوژیکی منابع تأمین کننده آب آشامیدنی کرمانشاه در مدت ۵ سال ( ۸۲-۱۳۷۸نمونه برداری و آزمایش نمونه های کیفیت فیزیکوشیمیایی این منابع هر سال دو بار و کیفیت باکتریولوژیکی به طور فصلی انجام شده است . نتایج آزمایشات باکتریولوژیکی منابع تأمین کننده آب آشامیدنی شهر کرمانشاه نشان داد که آب خام سراب قنبر و قنات روزان در تمامی فصول سال دوره آماری آلوده به کلی فرم می باشد. آلودگی باکتریولوژیکی چشمه طاقبستان، چاههای شماره یک غرب زینبیه، شماره سه دولت آباد، سه معلم، دو جوادیه، یک بلوار، پرواز، نوکان، باهنر، تعاون، دادگستری، جهاد و رجایی در برخی از سالهای دوره آماری و در فصل مشخصی وجود دارد .افزایش کیفیت پارامترهای شیمی ایی آب منابع تأمین کننده آب شهر کرمانشاه برداشت بیش از حد توان آبخوان منطقه و افت شدید سطح ایستابی و نهایت ا برداشت آب در عمق های بیشتر (به دلیل وجود گرادیان غلظت در آب زیر زمینی آب مناطق عمیقتر دارای املاح بیشتری هستند) می باشد که پدیده خشکسالی فشار مضاعفی را در افزایش این روند ایفا نموده است . وجود مقادیر زیاد نیترات در چاههای واقع در محدوده شهری نشان دهنده آلودگی آب زیرزمینی به فاضلابهای شهری بوده که در سالهای اخیر با اجرای پروژه جمع آوری فاضلاب مقدار این پارامتر در برخی از چاهها روند نزولی داشته است.