سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسعد سلطانی – کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس تهران
سیدمجید میرلطیفی – دانشیار گروه ابیاری دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

وضعیت توپوگرافی از نظر امکان احداث سد و همچنین دستیابی به مخازن بزرگ با شرایط تغذیه مناسب و تلفات نشت کمتر، تا حد زیادی تعیین کننده می باشد. در این مقاله به بررسی وضعیت فیزیکی منطقه شکل حوضه و شبکههیدروگرافی منطقه طرح، وضعیت پستی و بلندی منطقه طرح، وضعیت شیب منطقه مورد مطالعه و زمان تمرکز در منطقه اجرای سد زیر زمینی قزوین بررسی شد. مخزن ذخیره آب در پشت سد می تواند بر روی سنگ بستر و یاتشکیلات سست تر ولی با نفوذپذیری کمتر قرار گیرد. نتایج حاکی از آن بود احداث سدهای آب زیرزمینی بهتر است در دره ها و یا رودخانه های باریک و یکدست انتخاب شود