سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی مظفری لقا – گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
حسین شاهین زاده – گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار

چکیده:

فیدرها به عنوان یکی از اجزای حیاتی و پرکاربرد در سیستم توزیع برق نقش پراهمیتی درکنترل توان عبوری و توزیع انرژی الکتریکی دارند هزینه انرژی توزیع نشده هزینه خسارتی که به مصرف کننده در اثر قطعی ها وارد می شود لزوم وجود تعمیرات پیشگیرانه برروی شبکه برق را آشکار می سازد مهمترین هدفشرکت های توزیع نیروی برق تامین انرژی الکتریکی مصرف کنندگان با هزینه و سطح قابلیت اطمینان بهینه می باشد بنابراین یکی از مسائل مهم شرکت های توزیع استفاده از روشهایی جهت کاهش سطح حوادث و ساعات خاموشی و نهایتا انرژی توزیع نشده می باشد دراین مقاله با روشی برای مبتنی برتحلیل فیدرها و دسته بندی آنها از نظر قابلیت اطمینان در جهت شناسایی فیدرهای بحرانی جهت برنامه ریزی بهینه تعمیرات پیشگیرانه استفاده میشود و براین اساس تعدادی از فیدرهای بحرانی شبکه نمونه مورد ارزیابی قرار گرفته اند.