سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

معصومه پورافراسیابی – کارشناس ارشد دانشجو دانشگاه گیلان
زهره رمضانپور –

چکیده:

فیتوپلانکتون ها به عنوان نخستین شاخص وجود آلاینده ها در اکوسیستم های آبی هستند. جوامع فیتوپلانکتونی و روند تغییرات شرایط کیفی اکوسیستم های آبی همواره در معرض نوسانات زیست محیطی قرار دارد. مدیریت بهینه هر اکوسیستم مستلزم شناخت اولیه در زمینه روند تغییرات و تهدیدات زیست محیطی است. فیتوپلانکتونها از شاخص های بیولوژیک ارزان قیمت و در دسترس می باشند، بر این اساس این مقاله به ارزیابی چگونگی وضعیت رودخانه سفیدرود پرداخته است. نمونه برداری در سه ایستگاه به فاصله ۱ کیلومتر در این رودخانه طی یک دوره ۴ ماهه در بهار و تابستان سال ۱۳۸۸ انجام شد. نمونه های فیتوپلانکتون از بدنه آبی رودخانه با کمک تور پلانکتون ۲۵ میکرون جمع آوری گردید. میانگین عمق نفوذ نور ۴۵سانتی متر ، سرعت جریان آب ۰۱/۰±۱۳/۰ سانتی متر در ثانیه ، دما ۷/۷±۹/۲۶ درجه سانتی گراد و pH خنثی تا کمی قلیایی بوده است. میانگین فراوانی شاخه های فیتوپلانکتونی به ترتیب متعلق به دیاتومه ها(۲/۶۱٪)،جلبک های سبز(۶/۳۱%)، اوگلنوفیتا (۰/۵%) و جلبک های سبز آبی (۲۳/۲٪) بود. از بین فاکتورهای فیزیکی متغییر اندازه گیری شده، بیشترین همبستگی بین کدورت آب و تنوع فیتوپلانکتون ها مشاهده شد. Phacus و Euglenophyta) Euglena ) در آلودگی و کدورت بالای آب ، Scenedesmus و Pediastrum (جلبک های سبز) درشفافیت بالای آب، جلبک سبز رشته ای Binuclearia همزمان با ورود فاضلابهای خانگی و صنعتی و تغییر اسیدیته آب و) Oscillatoria جلبک سبز- آبی)، با شروع فعالیت های کشاورزی و ورود زه آب مزارع حاشیه رودخانه بیشترین درصد فراوانی را داشتند.این مشاهدات حاکی بر اهمیت فیتوپلانکتون ها جهت تشخیص شرایط کیفی اکوسیستم های آبی بوده و نشان دهنده نوسانات و تغییر شرایط زیست محیطی حاشیه رودخانه سفیدرود می باشد که می تواند زیستگاه مهم ارگانیزم های این رودخانه و نیز دریای خزر را در معرض تهدید قرار دهد.