سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن فراهی – دانش آموخته کارشناسی ارشد بیابانزدایی
سعید محمدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ع

چکیده:

این مطالعه در منطقه ای با مساحت ۲۲۰۰ هکتار در جنوب شهرضا واقع در استان اصفهان انجام شده است. با توجه به اینکه تا کنون مطالعه ای در مورد گونه های مارمولک موجود در این منطقه صورت نگرفته، این پژوهش از فروردین لغایت خرداد ماه ۱۳۸۸ انجام شد. در این مطالعه تعداد ۱۴ نمونه جمع آوری شده و بر اساس صفات ریخت شناختی شناسایی شدند. نتایج مطالعه نشان داد که گونه های جمع آوری شده متعلق به خانواده های آگامیده (Agamidae) , جکونیده (Gekkonidae) , لاسرتیده (Lacertidae) , وارانیده (Varanidae) شامل ۴ خانواده و ۶ گونه مارمولک می باشند. بیشترین تعداد جنس و گونه مربوط به خانواده Agamidae است. بزمجه بیابانی از خانواده Varanidae , که گونه ای حفاظت شده و بزرگترین سوسمار موجود در ایران نیز محسوب می شود در این منطقه وجود دارد.