سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احسان کاظمی – کارشناس ارشد حشره شناسی
پدرام پورشبانان – کارشناسی ارشد حشره شناسی

چکیده:

طی سالهای ۸۸-۱۳۸۹ با هدف تعیین و بررسی جایگاه شب پره های خانواده Noctoidae ازلحاظ تاکسونومیک و فونستیک نمونه برداریهایی توسط تله نوری ازمناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان با پوشش گیاهی متفاوت ارتفاع طول و عرض جغرافیایی مختلف انجام شد درطی این تحقیق که درمجموع توسط ۳۰ تله نوری انجام شد حشرات کامل براساس خصوصیات مورفولوژی داخلی اندام تناسلی و ظاهری شناسایی شدند تعداد ۵۰ گونه متعلق به ۲۶جنس از ۱۰ زیرخانواده درارتفاع بین ۱۳۰۰تا۲۷۰۰ مترجمع آوری شد از میان این گونه تعداد ۴ گونه از زیرخانواده های Xyleninae برای فون این استان جدید گزارش می شوند حشرات کامل گونه های جدید توصیف شده و پراکنش و بیونومی آنها ذکر میگردد عکسهای مربوط به حشرات کامل آورده شده است.