سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

فرزاد پاکارپور – دانشجوی کارشناسی ارشد، استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ت
جاماسب نوذری – ، دانشجوی کارشناسی ارشد، استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه

چکیده:

در بررسی فون زنجرک های خا نواده Cicadellidae در استان کرمان که در طی سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ صورت گرفت، تعداد ۴۳ گونه زنجرک از این خانواده در مجموع شناسایی شد ؛ که ۲۴ گونه زیر برای اولین بار از استان کرمان گزارش می‌شود .Cicadella viridis (Linnaeus, 1758) / Balclutha flavella Linnavuori, 1962 / Balclutharufofasciata (Merino, 1936) / Bampurius bahukalatus Dlabola, 1977 / Cicaduladivaricata Ribaut, 1952 / Cicadulina bipunctata (Melichar, 1904) / Elymanasulphurella (Zetterstedt, 1828) / Euscelidius mundus (Haupt, 1927) / Euscelis alsiusRibaut, 1952 / Euscelis incisus (Kirschbaum, 1858) / **Euscelis obsoletus(Kirschbaum, 1858) / Goniagnathus guttulinervis (Kirschbaum, 1868) / Hardyairanicola Zachvatkin, 1946 / Macrosteles sexnotatus (Fallen, 1806) /Mocydiopsisparvicauda Ribaut, 1939 /Neolimnus superlaminatus Dlabola, 1977 / Paralimnuscingulatus Dlabola, 1960 /Phlepsius intricatus (Herrich-Schäffer, 1838) /Platymetopius rostratus (Herrich-Schäffer, 1834) / Psammotettix provincialis (Ribaut,1925) / Recilia horvathi (Then, 1896) /Sulamicerus stali (Fieber, 1868) /Edwardsiana rosae (Linnaeus, 1758) /Eupteryx cypria (Ribaut, 1948) / **Zyginidiapullula (Boheman, 1845). از این بین گونه های فوق دو گونه Zyginidia pullula ڂ Euscelis obsoletus (Kirschbaum,1858 Boheman, 1845) گزارش جدیدی برای فون ایران نیز محسوب می‌شوددر ضمن ویژگی‌های مهم در شناسایی و همچنین پراکنش هر یک از گونه‌ها نیز ذکر شده است.