سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یاسر رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت
عبدالنبی هاشمی – دکتری مهدسی نفت و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت اهواز
عبدالمجید موحدی نیا – دکتری مهندسی نفت و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

فرآیندهای حفاری می تواند منبعی برای آسیب دیدن بهرده دهی چاه، هرزروی سیال حفاری، گیرهای اختلاف فشاری و مشکلات دیگر حفاری باشد.در سالهای اخیر برای توسعه بهینه میادین نفتی، مشکل آسیب دیدگی سازند و نیاز به حذف آن بسیار مهم بوده است. برای غلبه بر این مشکلات حین حفاری، صنعت به سوی تکنولوژی رفته که در آن فشار هیدرواستاتیک گل از فشار سازند کمتر می باشد و از آن به حفاری فروتعادلی یاد می شود.تکنولوژی حفاری فروتعادلی یک روش ارزشمند برای کاهش آسیب دیدگی سازند، کاهش هرزروی سیال و افزایش نرخ نفوذ مته می باشد. با توجه به اینکه امروزه اکثر میادین موجود دارای فشار تخلیه شده و مخازنی با کیفیت پائین می باشند استفاده اقتصادی از حفاری فروتعادلی روزبه روز در حال گسترش است. در این تحقیق ابتدا به مطالعه یکی از میادین نفتی ایران پرداخته و مشکلات و موانع موجود در اجرای حفاری فروتعادلی و همچنین راههای رفع این مشکلات را بیان کرده و سپس به بررسی اقتصادی این نوع حفاری در این میدان نفتی می پردازیم.