سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا خاتمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
محمد صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

در حال حاضر متانول به عنوان یک محصول صادراتی برای ایران مطرح است. در این پژوهش، روند عرضه و تقاضا و پیش بینی تغییرات قیمت خوراک و محصولات عمده ی فرآیندهای اصلی تولید مستقیم الفین های سبک از متانول (MTO و MTP) بررسی شد. براساس قیمت رو به افزایش نفت و پیش بینی افزایش آن در سال های آتی، توجه بیشتر به تکنولوژی های تولید مستقیم الفین های سبک به خصوص پروپیلن از منابع غیر نفتی معطوف شده است. بررسی دلایل روند نامتعادل رشد تقاضای الفین های سبک در دهه ی گذشته نشان از افزایش شدید تقاضای پروپیلن نسبت به اتیلن دارد. دلیل عمدهرشد تقاضای پروپیلن افزایش شدید تقاضای پلی پروپیلن است. در بین فرآیندهای تولید پروییلن، کمترین قیمت تمام شده محصول، در دو فرآیند ام تی پی و ام تی او در مقیاس بزرگ، به دست آمده است. با احداث فرآیندهای ام تی اٌ و ام تی پیدر کنار واحد های بزرگ تولید متانول ایران می توان با تولید الفین های سبک، بازار مناسب این محصولات را به دست آورد. مقایسه گزینش پذیری اتیلن و پروپیلن در فرآیند کراکینگ با خوراک های متفاوت، نسبت پروپیلن به اتیلن ۰٫۴ تا ۰٫۶ رامی دهد، در حالیکه با افزودن واحد شکست الفین های سنگین به فرآیند ام تی ا این نسبت تا ۲٫۱ قابل افزایش است.