سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی الهویردی نوه سی – شرکت پالایش نفت تبریز
هادی الهویردی نوه سی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

پالایشگاه ها از مصرف کنندگان بخار برای انجام فرایند تولید درصنایع به شمار می روند لذا بررسی و توجه به سیستم تولید توزیع و جمع آوری بخار به عنوان رکن اصلی کاهش مصرف انرژی دراین صنایع لازم و ضروری می باشد همچنین بهمنظور تقلیل هزینه های تولیدی و کاهش انرژی مصرفی بررسی و پایش سیکل تولید تا مصرف بخار امری ضروری بوده و از پتانسیل های بالقوه صرفه جویی دراین صنعت عظیم به شمار می رود از آنجا یی که آب تغذیه دیگ های بخار تحت شرایط خاصی تولید می گردد لذا لازم است پیوسته تحت کنترل باشد یکی ازمهمترین روشهای کاهش هزینه های تامین آن جمع آوری آب مقطر حاصل از بخار تولیدیمی باشد اهمیت این موضوع با توجه به بحث حذف یارانه های انرژِ و آزادسازی قیمت حاملهای انرژی دوچندان شده و تولید کنندگان این انرژی بویژه متولیان امر توزیع و مصرف را با چالشی بزرگ مواجه خواهد کرد. بهترین روش برای استفاده از انرژی بخار استفاده از باقیمانده انرژی موجود آن تبدیل بخار به مایع با دمای بالا جهت استفاده مجدد به عنوان آب تغذیه دردیگهای بخار می باشد. دراین مقاله به صورت موردی و با دید فنی و اقتصادی نقش اصلاح وضعیت تله های بخار درکاهش بخار مصرفی و به تبع آن درانژی مصرفی به صورت موردی درپالایشگاه نفت تبریز مورد بررسی قرارگرفته و از نتایج شرکت KBC درخصوص شناسایی پتانسیلهای صرفه جویی پالایشگاه نیز در تحلیل های فنی و اقتصادی استفاده شده است.