سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا اقبالی – رییس گروه مکانیک خاک و منابع قره دفتر فنی سازمان آب و برق خوزستان
فرید مقدم – مدیر امور رسیدگی و نظارت دفتر فنی سازمان آب و برق خوزستان
محمد جهانشاهی – مدیر دفتر آب و خاک سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

بسیاری ا زمناطق جنوبی دشت خوزستان بافقرشدید منابع خاک ریزدانه جهت خاک ریزها مواجه م یباشند واقع شدن شبکه درخاک های عموما مساله دار باعث شده است مصالح بستر تا عمق قابل توجه مسئله دار انحلال پذیرو… باشند مثلا درصد گچ دربرخی نقاط پروژه رامهرمز تا حدود ۷۰ درصد وزنی مصالح رسیده که این موضوع احتمال وقوع انحلال را به شدت تشدید می نماید درهمان سایت براساس مطالعات تحت الارضی ژئوتکنیک و ازمایشات فیزیکی و شیمیایی مشاهده شد که پراکندگی گچ تقریبا درتمام محدوده شبکه بالاتر از حد مجاز ارزیابی می شودو نیاز است که نسبت به حفظ سازه ها دراین نوع زمینها تدابیری اندیشیده شوددراین مقاله سعی شده است از نظر فنی و اقتصادی پذیرش ریسک تخریب کاناله ا در حین بهره برداری بدون اعمال روشهای تثبیتی و ترمیمی درزمان ساخت با روشهای مختلف تعویض خاک استفاده از شفته آهک و سیمان و …. مورد بررسی و مقایسه قرارگیرد.