سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عدالت آزاد – فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی معدن دانشگاه ارومیه
جعفر عبدالهی شریف – گروه مهندسی معدن دانشگاه ارومیه

چکیده:

از جمله مهم ترین مسائل و دغدغه های فنی و اقتصادی در استخراج معادن روباز و بخصوص معدن مس سونگون اصلاح وبهینهسازی الگوی آتشکاری، استفاده حداکثر از انرژی مواد منفجره در جهت دستیابی به خردایش بهتر، کاهش میزانارتعاشات زمین در کنار کاهش میزان مصرف ماده ناریه و همچنین اصلاح الگوی حفاری و کاهش و یا حذف اضافه حفاری می باشد. برای نیل به اهداف پیشگفته الگوی جدیدی برای اجرای آتشکاری در معدن مس سونگون مبتنی بر ایجاد فاصله هواییطراحی ومورد استفاده قرار گرفت. در این الگوی جدید با ایجاد فاصله هوایی در انتهای چال نتایج حاصل از اتشکاری به نحوموثری بهبود یافت .بر اساس نتایج حاصل از پژوهش با ایجاد فاصله هوایی دانه بندی سنگ حاصل از اتشباری محدود تر شده وطیف دانه بندی آن کاهش یافت و قسمت اعظم سنگ آتشباری شده با سایزمتوسط حاصل شد. از جنبه های جالب توجهدیگر کاهش مصرف ویژه مواد ناریه به میزان حدود ۱۴ درصد و نیز کاهشلرزش زمین در این پژوهش بود.اجرای این روش بهبهبود وضعیت پله ها و حذف پنجه در پای آنها نیز می انجامد. همچنین در پژوهش حاصل حرکت مرکز ثقل مواد حاصل از آتشباری نسبت به شیوه سنتی اتشباری معدن نیز حدود ۲۰ درصد کاهشپیدا نمود