سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید ناطقی جهرمی – دانشجو کارشناسی ارشد رشته برق-قدرت
رضا قندهاری – استادیار و عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربی
رامین نوروزی – دانشجو کارشناسی ارشد رشته برق-قدرت
فرانک عبادی سهی – کارشناس برق الکترونیک

چکیده:

بحران انرژی از موضوعاتی است که بهشدت مورد توجه جوامع امروزی میباشد. بنابراین استفاده از انرژیهای پاک نظیر انرژی خورشیدی، بادی، زمین گرمایی، زیست توده، هیدروژن و… بهجای انرژیهای حاصل از سوختهای فسیلی، که آلودگیهای زیست محیطی بالاییدارند، لازم و ضروری است. از سوی دیگر انرژیهای فسیلی مانند نفت، گاز و زغال سنگ سرانجام روزی به پایان خواهند رسید. از این رو استفاده از سایر انرژیهای موجود در طبیعت و بهخصوص انرژیهای تجدید شونده مورد توجه قرار گرفتهاند. در این مقاله، استفاده از انرژی زیست توده در قالب بیوگاز جهت تأمین انرژی لازم در بیومس ژنراتور بهمنظور تولید انرژی الکتریکی و حرارتی پیشنهاد داده شده است. با بهرهگیری ازباتری، با هزینه کمتر و قابلیت اطمینان بالاتر، مشکلات ناشی از اوج مصرف بار را جبران نمودهایم. بنابراین سیستمی شامل بیومس ژنراتور، باتریو بویلر را توسط نرم افزارHOMER شبیه سازی نموده و به بررسی فنی و اقتصادی پیشنهاد خود پرداختهایم.