سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالمجید حسنی – پردیس اهواز پژوهشکده تکنولوژی تولید جهاد دانشگاهی
محمود جورابیان – دانشگاه شهید چمران دانشکده فنی مهندسی

چکیده:

دراین مقاله در مورد نوعی از تولید پراکنده نیروگاه فتوولتاییک بحث شده است ابتدا تئوری مطلب و مسائل مربوط به تولید پراکنده و فتوولتائیک بحث شده است سپس محاسبات فنی واقتصادی نیروگاه فتوولتائیک یکصد کیلووات انجام شده است بهره واقعی با توجه به تورم ونرخ سود بانکی سالانه درنظر گرفته شده است در بهترین حالت که بهره واقعی ۵ درصد در نظر گرفته شده هزینه تولید هرکیلووات ساعت برق فتوولتائیک مبلغ ۲۸۷۱ ریال بدست می آید به عبارتی در صورت ازادسازی یارانه انرژی و افزایش مبلغ برق به ۷۷۳ ریال باز هم کاربرد نیروگاه فتوولتائیک صرفه اقتصادی ندارد البته تولید پراکنده و نیروگاه فتوولتائیک این در حالتی استک ه مصرف کننده در کنار شبکه برق سراسری قرار داشته باشد.