سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا رشیدی – کارشناس مهندسی برق کنترل سازمان انرژیهای نو ایران،
ابوالفضل شیرودی – کارشناس ارشد شیمی

چکیده:

نیاز روزافزون جهان به انرژی و محدود بودن منابع انرژی فسیلی،ضرورت استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر را بیشاز پیش نمایان مینماید. جهت غلبه بر تناوبی بودن منابع انرژی تجدیدپذیر نظیر خورشید و باد از سیستمهای انرژی هیبریدی استفاده میشود که در آنها میتوان انرژی الکتریکی اضافی را تبدیل و ذخیره نمود. در سیستمهای انرژی هیبرید که از دو یا چند منبع مختلف انرژی تغذیه میشوند و بصورت ترکیبی با یکدیگر کار میکنند، در مقایسه با سیستمهایی که یک منبع برای تولید برق دارند، از قابلیت اطمینان بالاتری برخوردار است. هیبرید سیستمهای فتوولتائیک، توربین بادی وپیل سوختی میتواند بطور وسیع و مناسبی نیازهای شبکه را تأمین نماید. در این مطالعه به بررسی فنی سیستم انرژی هیبرید فتوولتائیک/ باد/پیل سوختی و مدلسازی آن با استفاده از نرم افزارHOMERجهت تأمین انرژی کانکس هلال احمر مستقر در سایتانررژی های نو طالقان پرداخته شده است.