سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

موحد سپهوند – دانشجوی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
محمدامین آسودار – دانشیار
ابراهیم حاجی دولو – دانشیار دانشگاه شهیدچمران اهواز
نواب کاظمی – مربی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

با توجه به افزایش روزافزون مصرف سوختهای فسیلی به عنوان منابع محدود انرژی و تاثیرآن برمحیط زیست انرژی خورشیدی این منبع لایزال می توان بعنوان جایگزین مناسب بخش عظیمی از نیازهای انرژی سوختی کشور را مرتفع سازد دراین مقاله استفاده از آبگرمکن خورشیدی به منظور استفاده بهینه از انرژی خورشیدی برای تامین آب گرم مصرفی خانوارها دراستان خوزستان مورد بررسی قرارگرفته است بدین صورت که پتانسیل انرژی خورشیدی درخوزستان را بررسی و انرژی مورد نیاز برای آب گرم مصرفی برای خانوارهای ۴ نفره درمنطقه محاسبه شده همچنین سهم پوشش خورشیدی راندمان کلکتورها میزان آلودگی ناشی از صدور الاینده ها حاصل از سوخت فسیلی درصد صرفه جویی درمیزان مصرف حاملهای انرژِ و هزینه ناشی از مصرف حاملهای انرژی محاسبه شده است.