سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی و بین المللی تسمه نقاله و سیستمهای نوارنقاله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن کریمی – کارشناس ارشد مهندسی معدن
محمدرضا گلیان – کارشناس ارشدمهندسی معدن
فرشید ترابی مهر – کارشناس زمین شناسی
محمود محمودی – کارشناس مهندسی عمران

چکیده:

با توجه به پیشرفت دانش تونلزنی و استفاده از روش حفاری مکانیزه تمام مقطع به منظور حفر تونل پروژه خط ۷ متروی تهران یک دستگاه TBM از نوع EPB مورد استفاده قرارگرفته است یکی از مهمترین فعالیت ها دراجرای تونل سیستم حمل و نقل آن می باشد به نحوی که بدون آن عملیات تونل سازی میسر نخواهد بود تخلیه مصالح حاصل از حفاری از یک سو و انتقال تجهیزات و مواد مصرفی به جبهه کار از سوی دیگر اهمیت این فعالیت را درروند اجرای تونل آشکار می نماید دراین مقاله سعی خواهد شد مقایسه فنی و اقتصادی روشهای ترابری حین اجرا برای پروژه تونل قطعه شرقی – غربی خط ۷ مترو تهران مورد بررسی قرارگیرد.