سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی نوروزی – دانشجوی دکتری مهندسی استخراج معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
سید محمد اسماعیل جلالی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
احمد رمضان زاده – استادیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
فرهنگ سرشکی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

روش معدن کاری انحلالی یکی از روش های استخراج مواد معدنی است که در آن سیال مورد استفاده قابلیت انحلالمواد معدنی مورد نظر را دارد. عدم نیاز به هرگونه سیستم نگهداری متداول در حین معدن کاری، روش معدن کاری انحلالی رابه یکی از موثرترین و اقتصادی ترین روش های احداث مغارهای بزرگ تبدیل کرده است. در این روش با انحلال اسیدیتشکیلات سنگی کربناته (مخصوصاً آهک) می توان اقدام به ایجاد مغار نمود. از مهمترین موارد کاربرد مغارهای احداث شده،استفاده از آنها به عنوان مخازن ذخیره سازی زیرزمینی سیالات هیدروکربوری است. در این مقاله، احداث مغارهای ذخیره-سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری در سنگ آهک با استفاده از روش معدن کاری انحلالی از جنبه های فنی و اقتصادی موردبررسی قرار گرفته، انواع روش های آب بند کردن آن بیان شده و در پایان در خصوص گلوگاه ها و مخاطرات محتمل بحثشده است.