سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مهبد شاهکوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی، دانشگاه آزاد اس
رضوان ترابی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
محمد افشار – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی، دانشگاه آزاد اس
فاطمه حیدری – کارشناس ارشد مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری، دانشگاه یزد

چکیده:

در این مقاله به بررس فنی- اقتصادی اجرای پروژه بهینه سازی مصرف انرژی و تأثیر ان بر استراتژی تولید در صنعت خودروسازی می پردازیم و برای تحلیل داده ها و انجام مطالعات تکنیکی از نرم افزارهای کامفارواکسل استفاده می شود. لذا ضمن بررسظ وضعیت انرژی در ایران و جهان، دو طرح شامل تغییر فناوری در تولید خودرو و ایجاد سیستم بازیافت حرارتی به منظور تبهیه سازی مصرف انرژی در این صنعت تحلیل می گردد. اقدامات مزبور بر مبنای قیمت های یارانه ای که باعث پایداری تولید فرسوده کشور شده است. در نتیجه نشان داده شده است که بهینه سازی مصرف انرژی در فرآیند تولید خودرو با تغییر فرآیند فرسوده و قدیمی به مدرن و با در نظر گرفتن همه منافع، از لحاظ فنی قابل اجرا و از لحاظ مالی توجیه پذیر است و می تواند از محل صرفه جویی در مصرف انرژی و درآمد ناشی از افزایش ظرفیت، تأمین مالی شود. همچنین ایجاد سیستم بازیافت حرارتی نیز از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر است و از طریق صرفه جویی در مصرف انرژی تأمین مالی می گردد.