سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی نژادنادری – دانشجوی دکتری مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی
محمدجواد خانجانی – استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهرداد کشاورز – دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه های آبی

چکیده:

مطالعات فنی و مهندسی طرح آبراه خلیج فارس دریای خزر از ابعاد گسترده گوناگون و پیچیده ای برخوردار است درمطالعات مسیر آبراه ابتدا سطح کشور به سه پهنه غربی میانی و شرقی تقسیم شده است که برروی نقشه طبیعی ایران با درنظر گرفتن نقاط ارتفاعی با کمترین ارتفاع ممکن مسیرهایی که با معیارهای طراحی کانال های کشتیرانی تناسب بیشتری داشته اند انتخاب و معرفی شده اند و ویژگیها و مشخصات انها اجمالا مورد بررسی قرارگرفته است طراحی ابعاد مقاطع ابراه و هیدرولیک آن از محورهای عمده اجرایی پروژه بوده و از این لحاظ حائز اهمیت و درخور تعمق است که دراین تحقیق نیز به آن پرداخته شدهاست.