سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد مکوندی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

در عصر دانایی و ارتباطات که دانش منبعی ارزشمند جهت توانمندسازی هر سازمان و جامعه ای محسوب می شود،سازمانهایی موفق هستند که به کمک ابزارهای مدیریتی و فناوری های نوین ، از فرصت های ایجادشده به نفع خود استفاده کنند.مدیریت دانش یکی از این ابزارهاست که به عنوان یک منبع استراتژیک و یک شایستگی کلیدی برای سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.مدیریت دانش به عنوان مجموعه ای ازفعالیتهای مرتبط با تولید ، تدوین و انتقال دانش تعریف می شود.برای موفقیت سازمان ، دانش باید به عنوان یک سرمایه بین افراد قابل تبادل بوده و توانایی رشد داشته باشد.تنها در این صورت است که مدیریت دانشقادر خواهد بود تا یادگیری سازمانی را که منجر به خلق دانش دیگری می شود توسعه دهد.از این رو امروزه برای استفاده صحیح از این منبع پرمایه موضوع مدیریت دانش در دستور کار سازمانها قرار گرفته است. آنچه موجب تسهیل فرایند مدیریت دانش و تبدیل آن به مزیت رقابتی شده است ، نقش پشتیبانی کننده فناوری اطلاعات است که با بهره گیری از نقش حمایتی آن می توان از تجربه و دانش سازمان برای حل مشکلات ، در هر زمان و در هر مکان ، بهر جست.مدیریت دانش و فناوری اطلاعات رابطه ناگسستنی با یکدیگر داشته ونقش اصلی فناوری اطلاعات در مدیریت دانش تسریع انتقال دانش است.مقاله حاضر به توضیح و تبین مدیریتدانش و ارتباط آن با فناوری اطلاعات می پردازد