سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه محسن نژاد – زیست شناسی، دانشگاه پیام نور ۱٫عضو هیات علمی گروه
کریم عیسی زاده – کارشناس محیط زیست آ.ش

چکیده:

در محدوده حوضه آبریز دریاچه ارومیه، در حدود ۱۵۰۰ گونه گیاه آوندی وجود دارد که ۱۵ درصد کل جامعه گیاهی ایرانی را تشکیل می دهند. تنوع گیاهی بیشتر در نواحی کوهستانی با پوشش گیاهی از نوع چمنزار و علفزار بوده، که به عنوان مرکز تنوع گیاهی از طرفIUCN & WWF تعیین شده اند( سایت رامسر ۲۰۰۸ ). باتلاقهای نمک و نمکزارهای نیمه بیابانی اطراف دریاچه از پائین ترین تنوع زیستی برخوردار می باشند. گونه های اصلی جامعه گیاهی در ناحیه اکولوژیکی به شرح زیر میباشند: گونه های شور پسندHalophytes) گونه های شن دوستPsammophytic) گونه های خشکی پسندXerophytes)گونه های آب دوستHydrophytes) و رطوبت پسندMesophytes) گینوشه و عطری ۱۳۷۶ ، منافی ۱۳۷۶ و مظفریان ۱۳