سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد اکبرزاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

مراتع مورد مطالعه بخشی از حوزه آبخیز ( واز) به مساحت ۵۱۵۰ هکتار است که در فاصله ۶۵ کیلومتری شهر چمستان نور قرار دارد. در این تحقیق فهرست کاملی از گیاهان انضمام شکل زیستی و کورولوژی گیاهان تعیین گردیده است. براساس نتایج به‌دست‌آمده مجموعه رستنیهای این منطقه بالغ بر ۲۰۰۳۰ هفت گونه بود که از این تعداد چهار گونه از شاخص نهانزادان آوندی ، دو گونه از شاخه بازدانگان و ۲۳۱ گونه از شاخ به نهاندانگان می‌باشند. مجبور گونه‌های گیاهی متعلق به کیست و هشت خانواده در صد ۴۴ جنس می‌باشد . در بین گیاهان منطقه همی کریپتوفیتها با ۱۰۰۱۶ تن مهم‌ترین شکل زیستی عناصر گیاهی منطقه را تشکیل می‌دهد. از نظر عناصر رویشی منطقه، ۲۰۲ قانون به عنصر ایران و توران این، ۴۷ گونه عنصر ایران و توران بین اروپا-سیدنی، ۱۸ گونه عنصر مدیترانه‌ای می‌باشد.