سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عارفه حسنوند – عضوعلمی دانشگاه پیام نورمرکزخرم آباد
طیبه امیری – عضومدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
معصومه نظری – عضومدعو دانشگاه پیام نورمرکزخرم آباد
آزاده لونی –

چکیده:

این تحقیق شامل مطالعه فلور و بررسی تنوع زیستی تیره حوزه آبخیز در آب با مساحت ۲۰۰ کیلومتر واقع درشمال غربی شهرستان الشتر می باشد. میانگین حداکثر دما ۴۷/۴ درجه سانتیگراد در تیرماه میانگین حداقل دما ۱۴/۴- درجه سانتیگراد دربهمن ماه است. جمع آوری وشناسایی تیره papillionaceae در منطقه به روش فلورستیک بررسی شد سپس شکل زیستی وپراکنش جغرافیایی آنها تعیین شد براساس این پژوهش غنی ترین جنس ها (Astragalus (گونه ۱۳)، Lathyrous( گونه ۳) Trifolium( گونه ۵) Trigonella(گونه۳)، (Vicia)، (گونه ۷). همی کریپتوفیتها با ۲۳ گونه،تروفیت ها با ۱۱ گونه، کامفیت وژئوفیت هرکدام با ۳ گونه وفانروفیت ها با ۱ گونه فلور این خانواده را در منطقه تشکیل می دهند. از گونه های همی کریپتوفیت ۱۱ گونه متعلق به جنس Astragalus) است. تروفیت با ۱۱ گونه کامفیت وژئوفیت با ۳ گونه، فانروفیت با ۱ گونه طیف زیستی منطقه را تشکیل می دهند. از ۴۱ گونه موجود در منطقه دوآب ۷ گونه دارویی و ۱۰ گونه اندمیک ایران دیده می شود.