سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی دولتخواهی – دانشگاه پیام نورتهران
حبیب اله ناظم –
علی دولتخواهی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
زینب دیسی – دانشجوی کارشناسی زیست شناسی

چکیده:

تالابها اکوسیستم های بسیارحیاتی و پیچیده ای هستند که گاه براثر تاثیرات انسانی دستخوش دگرگونیهای زیستی می بشوند که حیاتشان را بسیار تهدید می کند این تالاب که در۱۲ کیلومتری شهرکازرون دراستان فارس واقع شده است وسعتی معادل ۴۱/۸۷ کییلومتری مربع را دربرمیگیرد که درتمامی طول حوزه اطراف خود تحت تاثیر کشاورزی قرارگرفته است از انجا که کشاورزی یکی از دلایل عمده کثرت علفهای هرز درهرمنطقه می باشد تحقیق حاضر به منظور شناسایی این گونه های گیاهی درحوزه تالاب پریشان درسال ۸۷ صورت گرفت بررسی ها نشان داد که درمنطقه ۴۴ گونه علف هرز رایج زیست می کند که گاه لطمه های جبران ناپذیری را بمحصولات کشاورزی وارد می کنند از مهمترین گونه های گیاهی علف های هرز این حوزه می توان به گونه های Ammimajus,Eruca sativa , Cuscutakurdica Capsella bursa pastorisOrobanchelutea Sorghum halepense اشاره کرد بررسی ها نشان دادکه پرجمعیت ترین خانواده های گیاهی ازلحاظ دارا بودن علفهای هرز دراین حوزه خانواده های Brassicaceae Poaceae هرکدام با دارا بودن ۹ گونه و نیز خانواده های Amaranthaceae Asteraceae به ترتیب با دارا بودن ۶و۳ گونه گیاهی می باشند.