سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اعظم خادمیان – زیست شناسی جانوری
ساره رحیمی – مهندسی منابع طبیعی محیط زیست
مریم احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری
محمدجواد ابراهیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

یکی ازعوامل خسارت زا درمحیطهای کشاورزی علفهای هرز هستند که دررقابت با محصولات کشاورزی و ایجاد آلودگی پناهگاه و محل نوش و نمای آفات و بیماریهای مختلف می باشند امروزه ازمشکلات زعفراناری درمناطق کشت زعفران کنترل علفهای هرز می باشد علفهای هرز ازطریق رقابت با یگاه ازنظر اب مواد غذایی نور ونفوذر درداخل بنه ها مزاحمت ایجاد نموده و سبب کاهش محصول میگردد خسارت علفهای هرز باتوجه به چندساله بودن زعفران و رشد سبزینه ای اندک گیاه درسال اول رشد و استفاده زارعین ازکودهای دامی آلوده قابل توجه می باشد و برخی از بررسی ها درکشور نشان میدهد که نزدیک به ۲۰ درصد از محصولات کشاورزی کشور براثر هجوم گیاهان هرز کاسته و یا نابود میگردند نظر به اینکه زعفران به عنوان گرانترین محصول کشاورزی و دارویی جهان جایگاه ویژه ای دربین محصولات صنعتی و صادراتی دارد و افزایش تولید این محصول گرانبها یکی از وظایف مهمی است که برعهده جامعه کشاورزی است و یکی از راه های افزایش محصولات گیاهی شناخت کامل ازعلفهای هرز و به تبع آن کنترل این مزاحماندرزراعتهاست