سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زینب خادم الحسینی – دستیار علمی دانشگاه پیام نور مرکز خرامه

چکیده:

منطقه بناب ارسنجان با دارا بودن تنوع اکولوژیکی و فلورستیکی بالا دارای قابلیت تولید فراورده های دارویی و صنعتی است و به عنوان یک منبع ژنتیکی با ارزش محسوب می شود از آنجا که گیاهان دارویی هر منطقه از ذخایر ملی آن جامعه می باشند شناسایی این ذخایر و حفاظت از آنها امری ضروری است با بررسی منابع علمی و انجام عملیات میدانی گیاهان دارویی منطقه بناب جمع آوری و شناسایی گردید و گونه های مهم از لحاظ فلورستیکی ویژگیهای زیستی و جغرافیایی مورد بررسی قرارگرفت در مجموع ۴۵ گونه گیاه دارویی شناسایی شد که به ۱۹ تیره و ۴۲ جنس تعلق داشتند از بین تیره های گیاهی Asteraceae با ۸ و Lamiaceae با ۶ گونه مهمترین تیره های گیاهی از نظر تعداد گونه های جمع آوری شده را تشکیل می دادند.