سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا میرج فیروزی – مدرس دانشگاه عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نوشهر
محمدسعید پورجعفر – دانشجو

چکیده:

باغ ایرانی تا آنجا که ممکن است ساده وروشن شکل می گیرد و ابهامی مادی دررابطه انسان و فضا باقی نمی گذارد برای ترتیب دادن و ایجاد فضای باغ ایرانی برای داشتن روشنی وضوح ریاضی به کارگرفته می شود و زیرساختار هندسی فراگیری درترکیب بندی باغ اساس قرارمی گیرد درتحقیقات و مقالات انجام یافته دراین مبحث و موارد مشابه بیشتر به نظام و چیدمان موجود در باغهای سنتی ایران و جانمایی آنها درقسمت های مختلف باغ اشاره کردهاند حال آنکه دراین مقاله سعی شده تا با دیدی متفاوت تر به موضوع نگاه شود و علاوه برنظم ظاهری که درون مایه و ذات اصلی باغهای سنتی ایران را تشکیل میدهد به رابطه این نظم که منشا الهی درباورهای زندگی مردم دارد و بصورت تبلوری دینی بروز پیدا کرده است پرداخته شود نتایج بدست آمده نیز حاکی از این است که موثرترین راه حصول آرامش و اطمینان از ترجمه ی کالبدی اعتقادات و باورهای مردم سرچشمه می گیرد که درفرهنگ ها و اقلیم های مختلف به گونه های متفاوت نمود یافته است.