سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرشته صمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

اسلام مکتب و دین تعلیم و تربیت است و خداوند اولین آیاتی را که بر پیامبر اکرم نازل کرد، با دستور قرائت و خواندن همراه بود، اهمیت و ضرورت تعلیم و تربیت به خصوص تربیت دینی و فطری در این نظام و مکتب از اهمیت ویژهای برخوردار است. از ویژگی های این کار تحقیقاتی منبع قرار دادن نهج البلاغه به عنوان یکی از غنی ترین منابع در حوزه معارف اسلامی شیعی میباشد. مساله اصلی این تحقیق، بررسی فلسفهی روشهای تربیت دینی و استخراج و تدوین این روشها بر مبنای نهج البلاغه میباشد، این تحقیق جنبه نظری داشته، روش پژوهشی آن، توصیفی – تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانهای میباشد. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان میدهد، مهمترین روشهای تربیت دینی بر مبنای نهج البلاغه عبارت اند از: شناخت خدا، شناخت دین، الگو پذیری از معصومان (ع) و محبت.