سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجتبی قدیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مرتضی دردل – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمدهادی پاشایی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

در کار حاضر فلاتر پانل یک صفحه مستطیلی در جریان مافوق صوت با درنظر گرفتن اثر تغییر شکلهای برشی مرتبه اول به همراه خیزهای مطابق با تئوری ون-کارمن مورد بررسی قرار گرفته است. اثر اینرسیهای درون صفحهای و اینرسیهای برشی در معادلات دخالت داده شده و با حالتی که از این اینرسیها صرفنظر گردد، مقایسه شده است. جهت مقایسه میران تاثیر تغییر شکلهای برشی،نتایج حاصله از مدل ورق مرتبه اول و کلاسیک با یکدیگر مقایسه شده است.